กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างมาก หลังนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ออกมาเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ โดยให้รวมทุกพรรคเป็นรัฐบาลด้วยกันทั้งหมด แล้วเตรียมเสนอเรื่องนี้ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ซึ่งทีมข่าวพีพีทีวี ได้เช็คเสียง ส.ว. ซึ่งเท่าที่พูดคุยกับ 2 คน มีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องนี้

โดยคนแรกที่ทีมข่าวพูดคุย คือ นายสมชาย แสวงการ บอกว่า ค่อนข้างเห็นด้วยกับนายจเด็จ เพราะมองว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ใกล้วิกฤต มีแต่ความขัดแย้ง โดยมองว่าไม่จำเป็นต้องรวมได้ทั้งหมด 500 เสียง เพียงรวมให้ได้เกิน 376 เสียง ให้ ส.วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ไม่ต้องมาโหวตก็จะดี โดยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “รัฐบาลแห่งชาติ” แต่เป็นคำอื่น เช่น “รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ” แล้วเอานโยบายของแต่ละพรรคมารวมกัน โดยตัดนโยบายที่สุดโต่ง เช่น การแก้ไขมาตรา 112 หรือแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 เพราะเป็นนโยบายที่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง

ขณะที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ไม่ได้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมองว่าเจตนาของนายจเด็จ ที่ เสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพราะต้องการให้เกิดความปรองดอง แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะแต่ละพรรคผ่านการเลือกตั้ง เห็นคะแนนกันแล้วว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล และแนวคิดแต่ละพรรคต่างกันสุดขั้ว และบางพรรคก็ประกาศไปแล้วว่าจะไม่ร่วมกัน และแนวทางนี้ก็มีข้อเสีย คือ จะทำให้ระบบตรวจสอบทำได้ยาก เพราะไม่มีฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล จึงมองว่าการที่จะไปถึงจุดที่ตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้ ก็คือต่อเมื่อเกิดวิกฤตจริงๆ

 เลือกตั้ง 2566 - ส.ว.เสียงแตก ข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ชี้เป็นไปได้ยาก

By admin