ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (22 ก.ย.65) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครนายก จำนวน 6 สายทาง สัญจรผ่านได้ ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

1.สาย รย.4058 แยก ทล.3574-บรรจบ ทล.344 อ.บ้านค่าย, วังจันทร์ จ.ระยอง ระดับน้ำ 1 เซนติเมตร (ช่วง กม.27+461 ถึง 27+500) 2.สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์-สุรินทร์ อ.สตึก-ชุมพลบุรี จ.บุรีรัมย์ ระดับน้ำ 15 เซนติเมตร (ช่วง กม.1+500 ถึง 2+050) 3.สาย สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร (ช่วง กม.3+200 ถึง 3+900)

4.สาย ศก.2043 แยก ทล.24 บ้านสิ อ.ขุขันธ์, ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระดับน้ำ 10 เซนติเมตร (ช่วง กม.0+000 ถึง 0+700) 5.สาย ศก.3013 แยก ทล.226 บ้านพิมาย อ.ห้วยทับทัน, ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.20+100 ถึง 21+600) และ 6.สาย นย.3012 แยก ทล.305 บ้านโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระดับน้ำ 17 เซนติเมตร (ช่วง กม.10+500 ถึง 11+500)

ทั้งนี้ ทช. ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย พร้อมติดตั้งป้ายเตือนบริเวณสายทางที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin